Nordisk författarscen

1920x1358.jpg
 
 

Ny forfatterscene skal bryte ned litterære grenser i nord

Fire litteraturfestivaler i det perifere Norden går sammen om å løfte frem forfattere som blir nominert til Nordisk råds litteraturpris. Målet er større synlighet og bevissthet om litteraturen i våre nærmeste naboland.

Til tross for nære forbindelser i form av geografisk avstand, har mange i Norden liten oversikt over litteratur og forfattere i sine naboland. Det ville Littfest Umeå gjøre noe med, og inviterte tre andre litteraturfestivaler i nord til å bli med på samarbeidet som har fått navnet Nordisk forfatterscene.

- Genom att utbyta kunskap och erfarenheter kan vi lära av varandra och utveckla våra festivaler, och tillsammans finna nya former för litteraturen, säger Elenor Nordström, en av koordinatorerna för Littfest i Umeå.

Nordisk råds litteraturpris er den største litterære utmerkelsen i Norden og blir delt ut hvert år til et skjønnlitterært verk skrevet på et av de nordiske språkene. Sedan 2013 utdelas även Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur. Formålet med prisen er å øke interessen i nabolandene for litteratur og språk, samt for det nordiske kulturfellesskapet. Nordisk forfatterscene ønsker å løfte fram litteraturen som har blitt kvalitetsstempla gjennom nominasjoner til Nordisk Råds litteraturpris. Det ønsker vi å gjøre gjennom å invitere noen av de nominerte forfatterne til de respektive festivalene i nettverket. Det vil gi forfatterne mulighet til å møte et nytt publikum og til økt synlighet ut over de eksisterende distribusjonskanalene.

Nordisk forfatterscene er et prosjekt som drives i fellesskap av Litteraturnettverk i nordre Norden, et nettverk som består av fire litteraturfestivaler: Littfest i Umeå, Littfest i Vasa, Ordkalotten internasjonale litteraturfestival i Tromsø og Reykjavik International Literary Festival. Prosjektet løfter fram forfattere som er nominert til Nordisk Råds litteraturpris på våre respektive festivaler. Tanken er å øke synlighet og bevissthet om forfattere og litteratur på tvers av grenser i Norden.

Nordisk forfatterscene har premiere på Ordkalotten internasjonale litteraturfestival 10. November i Tromsø.

 
Littfest – Umeå internationella litteraturfestival: https://www.littfest.se
Vaasa Littfest Vasa: https://www.vaasa.fi/sv/evenemang/littfest
Bókmenntahátíð í Reykjavík: https://visitreykjavik.is/reykjavik-international-literary-festival-1
Ordkalotten internasjonale litteraturfestival: https://ordkalotten.wordpress.com/

Nordisk författarscen genomförs med stöd från Nordisk Kulturfond.

nordiskkulturfond_black_rgb.png