Om nätverket

Littnord är ett nätverk av litteraturfestivaler i norra Norden. Vi verkar för att ändra riktningen för kommunikation och förbindelser inom litteraturområdet, för att skapa ett utbyte som sker horisontellt mellan oss som verkar i norra Norden. Detta gör vi genom ett aktivt nätverksbyggande och genom projektet Nordiskt Författarscen. Littnord och dess verksamheter drivs med stöd från Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord.

Littnord startades av Littfest – Umeå internationella litteraturfestival, som sökte stöd från Nordisk Kulturfond och beviljades medel för att initiera nätverket. Den 18-19 maj 2017 möttes representanter från fyra festivaler för första gången i Umeå, för att utbyta erfarenheter och kunskaper, och diskutera möjliga samarbeten. Samarbetet gick då under namnet Litteraturnätverk i norra Norden, och har senare omarbetats till Littnord.

Nätverket bidrar till ett viktigt utbyte av erfarenheter mellan festivalerna, där vi lär av varandras och andras metoder och tillvägagångssätt. Nätverket är också den plattform som driver projektet Nordisk författarscen.